ATÖLYE

İLKOKUL - ORTAOKUL - LISE

3B TASARIMIM
Etkinlik Açıklaması

Atölyenin amacı, 3 boyutlu modelleme ve tasarım aracı ile hazırlanan tasarımları 3B yazıcı ile dokunabilir yapmaktır. Bu kapsamda atölye ile katılımcıların proje temasına uygun tasarımlar ve baskılar yapmalarına, hayal güçlerinin olumlu yönde gelişmesine ve tasarım yeteneklerinin ortaya çıkmasına katkı sunulması amaçlanmıstır.

Etkinlik Lideri
Gülay ÖZTÜRE (Öğretmen)
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

AFETE KARŞI TEKNOLOJİ KALKANI: ARDUINO UNO UYGULAMASI
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlikte teknolojinin gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanımı konusunda farkındalık sağlanması ve Arduino UNO ile deprem sırasında doğalgaz ve elektrik hatlarının kesilmesini sağlayacak sistemin kurulması amaçlanmaktadır. Bu etkinlik ile deprem anında elektrik ve doğalgaz hatlarında meydana gelecek hasarın oluşturacagı riskler kavranır ve çözüm ortaya konur.

Etkinlik Lideri
Figen EĞİN (Öğretmen)
ATÖLYE

GENEL - OKUL ÖNCESI - İLKOKUL - ORTAOKUL - LISE

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI İLE ÖĞREN, EĞLEN, TASARLA VE ÜRET
Etkinlik Açıklaması

Etkinliğin amacı çocuk ve yetişkin bireylerin akıl ve zekâ oyunları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak, üst düzey düşünme becerilerini geliştirme fırsatı oluşturabilmektir. Farklı kategorideki oyunlar bireysel ya da grup/turnuva şeklinde oynanarak bir taraftan yeni bilgi ve beceriler kazanmaları diğer taraftan eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmış olacak ve uzun vadede ilçe genelinde akıl ve zekâ oyunlarının önemi konusunda toplumsal bir bilinç uyanması sağlanacaktır.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Hayati ADALAR
ATÖLYE

İLKOKUL - ORTAOKUL - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - LISE - GENEL

ANNE VE ÇOCUK BİRLİKTE SIĞINAK TASARLIYORUZ
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlik ile anne-çocuk arasında mülakata dayalı bir ortam yaratarak, çocuk ve annelerin bir afet anında, bu anı yaşamış ve herhangi bir sığınağı bulunmayan diğer insanlar ile empati kurmalarını ve empatiden prototiplemeye kadar tüm tasarım sürecini uygulayarak bu insanların ihtiyaçlarına dayalı bir sığınak tasarlanması amaçlanmaktadır. Tasarımsal düşünme stratejisi ile birlikte etkin problem çözme becerisini ön plana çıkararak etkili degişimler yapılması hedeflenmektedir.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. Gamze TÜRKMEN
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

APPINVENTOR İLE MOBİL PROGRAMLAMA
Etkinlik Açıklaması

Bu atölyede, Android telefonlarda çalışacak acil afet çağrısı uygulaması ile mobil programlama öğretimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bu atölyenin sağlaması beklenen kazanımlar şunlardır: -Proje temasına uygun bir yazılım üretme -Bilişimsel düşünme becerilerinin arttırılması -Mobil tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi

Etkinlik Lideri
Gökben TURGUT (Öğretmen)
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI: BIR BITKI ÇIZSEM İÇINI GÖREBILIR MIYIM?
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlikle, katılımcıların bilimsel veriler ışığında artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanarak bitkiler konusuna ait somut bilgileri karşılaştırabilmelerine ve teknolojik becerileri ile birlikte teknolojiye ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Teknolojik uygulamaları kullanarak, çevremizde yer alan canlıların yaşamsal becerilerini anlamaya ve sonuç çıkarmaya yönelik bir atölyedir.

Etkinlik Lideri
Öğr. Gör. Dr. Gülşen ALTINTAŞ
ATÖLYE

LISE - ÜNIVERSITE

ATIKTAN SANATA: EKOLOJİK SANAT ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Açıklaması

Bu atölyede, görsel kültür sorgulamaları aracılığıyla atık malzemeler kullanılarak yapılacak olan ekolojik sanat etkinlikleri yoluyla toplumun farklı kesimlerinden farklı yaş ve eğitim düzeylerindeki kişilerde; çevre sorunlarına karşı ilgi uyandırılması ve farkındalık kazandırılması, çevre sorunlarının çözümüne ilişkin bireysel ve toplumsal düzeyde neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunulması ve katılımcıların çevre duyarlılığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. Gonca BABADAĞ
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - LISE - ORTAOKUL - ÖĞRETMEN - GENEL

BIR UZAY YOLCULUGU: TEORIDEN UYGULAMAYA UZAY VE EVREN
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlik kapsamında katılımcıların uzay ve evren konularına iliskin farkındalık düzeylerinin arttırılması, bu konuyla ilgili mobil araçların tanıtımı ve artırılmıs gerçeklik uygulamaları ile gök cisimlerinin sanal gözlemlerinin gerçeklestirilmesi amaçlanmaktadır. Etkinligin ikinci basamagında ise aynı gün projenin gerçeklestirilecegi yerde bir teleskop yardımıyla uygun gökcisimlerinin gözlemleri gerçeklestirilecektir.

Etkinlik Lideri
Dr. Sinan BÜLBÜL
ATÖLYE

OKUL ÖNCESI - İLKOKUL - ORTAOKUL - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - LISE - GENEL

BÖCEKLERİN RENKLİ DÜNYASI
Etkinlik Açıklaması

Etkinliğin amacı; doğada çok büyük çeşitlilik, renk ve biçime sahip olan böcekleri bu özelliklerini göz önünde bulundurarak tanıma, doğadaki tüm canlılar ile insanların ayrılmaz bir parça halinde olduğunu anlama, doğadaki bütün canlıların çok büyük çeşitlilik göstermesine ragmen bir zincir gibi birbirine bağlı olduğunu kavrama ve doğadaki tüm canlıların birbiri ile uyumlu halde yaşadıklarını ve insan yaşamının buna bağlı olduğunu kavramadır.

Etkinlik Lideri
Prof. Dr. Sinan ANLAŞ - Doç. Dr. Semih ÖRGEL
ATÖLYE

İLKOKUL - ORTAOKUL - LISE - ÜNIVERSITE

CANLILAR DÜNYASINI BİYOLOJİ ATÖLYESİNDE KEŞFEDELİM
Etkinlik Açıklaması

Günlük hayattan basit malzemeler ve temel laboratuvar malzemeleri ile yapılacak deney ve etkinlikler aracılığı ile katılımcıların gözlem yapmaları, bilimsel süreç becerilerini kullanmaları, etkinlik ve deney sonuçlarını sorgulamaları, biyolojiye ilgi ve merak duymaları dolayısı ile biyolojinin çalışma alanlarını keşfederek kariyer bilinci kazanmaları ayrıca canlılar ve yaşam alanlarını korumaya yönelik olumlu tutumlar geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Ayşegül ERGÜN - Dr. Öğr. Üyesi Ertuğ EVREKLİ - Ar. Gör. Emrullah ŞERENLİ
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE AKRAN ARABULUCULUGU: ÜÇ OTURUMLUK UYGULAMALI BIR EĞITIM
Etkinlik Açıklaması

Eğitimin amacı "Çatısma Çözümü ve Akran Arabuluculuğu" yaklaşımının öğretmenlere tanıtılması; ögrencilerin Çatışma Çözümü ve Akran Arabuluculuğu becerilerini okullarda ve günlük yaşamlarında uygulanmasına yönelik bilgilendirmelerin sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu eğitim kişiler arası anlaşmazlıkların doğasının anlaşılması, iletişim ve öfke yönetim becerileri, okul içi ilişkilerde etkili anlaşmazlık çözüm becerileri ve uygulamaları konularını kapsamaktadır.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ
ATÖLYE

ÜNIVERSITE

DOĞADA KEŞFET
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlik, ormancılık ve fen bilimleri alanlarının ilişkilendirilmesini, katılımcıların doğaya farklı bakış açısıyla bakmasını, bilimsel bilgiyi anlaşılır bir şekilde kazanmasını, orman ağaçlarını ve yaban hayvanlarını fark etmesini amaçlamaktadır. Bu etkinlik ile doğa bilincinin oluşması ve doğal kaynakların fark edilmesi hedeflenmektedir. Doğaya ilgi duyan hedef kitlenin bir araya gelmesi ve doğayı keşfetmesi amaçlanmıstır.

Etkinlik Lideri
Öğr. Gör. Mehmer Serdar ORUÇ
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA RİSKLER VE İLKYARDIM UYGULAMALARI
Etkinlik Açıklaması

Bu atölyenin amacı, eğitim ve/veya rekreasyon amaçlı doğal yaşam alanlarında bulunan kişilerin karşı karşıya kalabilecekleri doğal risklere karşı alınabilecek önlemler ve ilk yardım uygulamalarının hem teorik sunumlarla hem de uygulamalı atölye çalışmaları ile anlatılması ve bu konudaki farkındalık düzeyinin arttırılmasıdır.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Ali EKŞİ
ATÖLYE

İLKOKUL

DUYGUSAL ZEKAMI FARK EDİYORUM
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı, ilkokul öğrencilerinin duygusal zekanın bilşsenleri konusunda farkındalık kazanmalarının işbirlikli grup çalışmaları yöntemiyle sağlanmasıdır. Etkinlikte -Duygusal zeka nedir? -Duyguları tanıma ve ifade etme, -Başkalarının duygularını anlama temaları ele alınacaktır.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Melda Meliha ERBAŞ
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

EĞİTİMDE GÜNCELİ YAKALAMAK: OTANTİK DEĞERLENDİRME
Etkinlik Açıklaması

Öğretmen adaylarına ve hizmet içindeki ögretmenlere güncel, uygulanabilir, otantik ölçme değerlendirme araçlarının örneklerinin sunulması, nasıl kullanılabilecegi konusunda deneyim kazanmalarının sağlanması ve farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Etkinlik Lideri
Prof. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN
ATÖLYE

ORTAOKUL

EĞLENCELİ MATEMATİK ATÖLYESİ
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı; oyunlar yardımıyla geometri bilgilerinin kavranmasını sağlamak, temel geometrik şekiller ile resimler çizmek, geometri araçlarının kullanımını geliştirmek, geometri-sanat ilişkisini keşfettirmek, günlük yaşantımızda kullandığımız bilgi ve ürünlerde kullanılan algoritmalar hakkında bilgi vermek, matematik okuryazarlığını matematiğe olan ilgiyi arttırmak ve disiplinlerarası düşünme biçimiyle problem çözme becerisi kazandırmaktır.

Etkinlik Lideri
Senem ÖNTÜRK (Öğretmen)
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - LISE

EINSTEIN FİZİĞİYLE TANIŞALIM
Etkinlik Açıklaması

Bu atölyenin amacı, katılımcıların Einstein Fiziği'nin temel kavramları ile daha küçük yaşlarda tanışmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Einstein fiziğinin temel kavramlarının analojiler, modellemeler, gösterimler ve basit malzemeler yoluyla kavranması sağlanacaktır.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Hediye CAN
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

FRAKTALLARIN GİZEMLİ YAPISININ KEŞFİ
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlik ile öğrencilere öncelikle fraktal geometri adı altında matematiğin bir dalı olduğu benimsetilecektir. Bu kapsamda fraktal ne demektir, doğada ve çevremizde bulunan fraktal örnekleri nelerdir, neden fraktal geometri adı altında bir bilime ihtiyaç duyulmuştur ve son olarak da örüntüler ile fraktallar arasındaki ilişkiyi fark etmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda doğada, vücudumuzda ve bazı teknolojik aletlerin içerisinde bulunan fraktal örneklerine yönelik farkındalık geliştirilecektir.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Buket ÖZÜM BÜLBÜL
ATÖLYE

LISE

GENÇLERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı lise öğrencilerinde psikolojik sağlamlığa ilişkin farkındalık geliştirmektir. Etkinlik, - Psikolojik sağlamlık nedir? Risk ve koruyucu faktörler nelerdir? Psikolojik sağlamlığı artırmak için neler yapılabilir? temaları çerçevesinde ve işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak sürdürülecektir.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Melda Meliha ERBAŞ
ATÖLYE

LISE - ÜNIVERSITE

HAYDİ MATEMATİK YAPALIM
Etkinlik Açıklaması

Bu atölyede, yapılacak etkinlikler yardımıyla matematiği sevdirmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilişkisel öğrenmeye hizmet edecek 8 etkinlik (Pisagor teoremi, sonsuz seriler, altın oran, doğada Fibonacci dizisi, üçgendeki açılar toplamı, dairenin alanı, negatif sayıları çarpmak ve sihirli kareler) hazırlanmıstır. Her etkinlik için bir istasyon olusturulacak ve rehberler eşliğinde etkinlikler yürütülecektir.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Ahmet DELİL
ATÖLYE

LISE - ORTAOKUL

HIKAYELERLE FEN KAVRAMLARI ATÖLYESI
Etkinlik Açıklaması

Atölyede, fen öğretiminin hikayelerle ve rol oynama etkinlikleri ile öğretilmesi amaçlanmıştır. Etkinliklerin öğrenciler için zor fen kavramlarının/konularının anlaşılmasını daha kolay hale getirmesinin yanında, onların problem çözme becerilerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını geliştirmesi beklenmektedir. Öğrencilerin, hikayelerin kahramanlarıyla bilim dünyasının derinliklerinde merak dolu bir yolculukta gözlem-deney yapma, sorgulama, sonuç çıkarma vb. beceriler geliştirmesi hedeflenmiştir.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Hanife CAN ŞEN
ATÖLYE

OKUL ÖNCESI

İLK KODLAMA ETKİNLİĞİM: KODLAMAYLA TANIŞMA
Etkinlik Açıklaması

Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel olarak problem çözme becerileri ile yaratıcılık alanlarında farkındalıklarını arttırmak ve fiziksel olarak el becerilerini geliştirmektir. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan kartlarda en kısa sürede ve en güvenli yolu seçerek yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmalarını sağlayacak yolları çizmeleri istenecektir.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Nilüfer ATMAN USLU
ATÖLYE

LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

İNFOGRAFİ DENEYİMİ VE SERGİSİ
Etkinlik Açıklaması

Bu atölyede ögretmenler, idareciler ve velilere yönelik olarak; dijital ortamda hazırlanmış infografi posterleriyle Fen Bilimleri konularının tanıtılması, fene yönelik olumlu tutum kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Sergide katılımcıların Fen Bilimleri alanındaki bilgileri somutlaştırılmış bir yapıda izlemeleri, bu konularda bilgi edinmeleri ve estetik duygularına hitap edecek bu ortamı deneyimlemeleri yoluyla farkındalık geliştirmeleri sağlanacaktır.

Etkinlik Lideri
Ögr. Gör. Dr. Gülşen ALTINTAŞ
ATÖLYE

İLKOKUL - ORTAOKUL - LISE - ÖĞRETMEN

KİTAP AYRACINDA MATEMATİK VE SANATIN BULUŞMASI
Etkinlik Açıklaması

Etkinliğin amacı, her yaş grubuna hitap eden kağıt ve renkli kalemlerle hazırlanan resim ve matematiği bir araya getiren bir temanın kullanılarak kitap ayracı tasarlanmasıdır. Etkinliğe katılacak katılımcılara, matematiğin kullanım alanlarının somut örneklerden biri olan matematik ve resim arasındaki ilişki, matematiğin ne işe yaradığı, nerede kullanıldığı ve matematiğin eğlenceli yönü konularında katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Aysun Nüket ELÇİ
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE

MATEMATİKSEL SANAT ATÖLYESİ
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı, matematiksel bilgiler yardımıyla sanatsal ürünler oluşturarak sanat matematik ilişkisini fark etmektir. Resmin matematikçisi diyebilecegimiz Hollandalı grafik sanatçısı M.C. Escher'in eserlerini matematiksel bir bakış açısıyla degerlendirerek katılımcıların Escher'in yaptıklarına benzer mozaikler oluşturması sağlanacaktır.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri ÖZCAN
ATÖLYE

OKUL ÖNCESI

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EĞLENCELİ FEN ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Açıklaması

Bu atölye kapsamında okul öncesi dönemdeki çocuklarla üç gün boyunca eğlenceli fen deneyleri yapılması planlanmaktadır. İlk gün "statik elektrik", ikinci gün "renkler ve sesler", üçüncü gün ise "manyetizma" konularıyla ilgili günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, oyunlaştırma, deney ve/veya sanatsal faaliyetlerle dolu fen etkinlikleri (Neler oluyor?-Bakın şu balona!-Renklere neler oluyor?- Aloooo, alooooo?-Ataşlar dans ediyor) yaptırılacaktır.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi NİSA BAŞARA BAYDİLEK
ATÖLYE

ÖĞRETMEN

OKUL ORTAMLARINDA BİLİMSEL FAALİYETLERİ DESTEKLEYİCİ TASARIMLAR ATÖLYESİ
Etkinlik Açıklaması

Farklı branşlardan ögretmenleri (fen bilgisi, matematik, türkçe, bilgisayar, sanatsal alanlar) bir araya getirerek, okullardaki atıl alanlarda bilimsel faaliyetleri destekleyici tasarımları teşvik etmeye yönelik bir etkinlik planlanmıstır. Bu etkinlik sırasında, farklı branşlardan öğretmenler işbirlikli grup çalışması ile çevrimiçi etkileşimli ortamlarda (mural.co ve gather.town), bilimsel faaliyetleri teşvik edici ortamlar tasarlarken uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. Gamze TÜRKMEN
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

PERFORMANS TABANLI ANLIK GÖREV UYGULAMALARI
Etkinlik Açıklaması

Atölyenin amacı katılımcıların performans konusuna yönelik belirli zaman diliminde verilen malzemeleri incelemelerini, yaratıcılıklarını kullanarak grupları ile tasarım yapmalarını ve ürün ortaya koymalarını sağlamaktır. Belirlenen görevi yerine getirmeleri, üç boyutlu materyal hazırlamaları ve bu materyalleri sunmaları söz konusudur. Böylelikle katılımcıların farklı disiplinlerin entegrasyonunu sağlamaları ve esneklik, zaman yönetimi, sorumluluk alma vb. becerilerini geliştirmeleri beklenir.

Etkinlik Lideri
Ögr. Gör. Dr. Gülşen ALTINTAŞ
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

PROJE YAZMAYA HAZIR MIYIZ?
Etkinlik Açıklaması

Şenlik boyunca yapılacak bu etkinlikte öğretmen adayları, yüksek lisans öğrencileri ve öğretmenlerin "proje" kavramı ve uygulamaları ile ilgili genel bilgi, farkındalık ve tecrübe düzeylerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Etkinlik kapsamında Proje nedir? Proje Basamakları nelerdir? Nasıl yazılır? Proje yazımında nelere dikkat edilir? TÜBITAK BITO Projeleri ve BIDEB projeleri nelerdir? gibi konulara açıklık getirilecek ve işbirlikli gruplar halinde proje yazımın uygulamaları yaptırılacaktır.

Etkinlik Lideri
Mine AYYILDIZ (Öğretmen)
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

SAĞLIKLI YAŞ ALMA ILE YAŞLANMAYAN DEMİRCİ
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlik ile yaşlılık döneminde olan katılımcılarda yasamlarının ilerleyen dönemlerinde kendi yetilerini en iyi şekilde nasıl koruyabilecekleri, dijital el dinamometresi ile kas gücü ölçülen 60 yaş ve yukarısı katılımcıların bu konuda ne yapabilecekleri ve şu an yaslı popülasyonda yer almayan katılımcıların ise sağlıklı yaş alma ile yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde nasıl daha kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilecekleri ile ilgili farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Hüseyin ELBİ
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE - ÖĞRETMEN

SANAL GERÇEKLİK ATÖLYESİ
Etkinlik Açıklaması

Atölyede katılımcıların sanal gerçeklik kavramını deneyimlemeleri; eğitimde soyut olan kavramların arttırılmış gerçeklik teknolojileri ile somuta indirgenmesi ve anlamlı öğrenmeler sağlanması, gerçekte var olan ancak inceleme ve keşfetme imkanlarının olmadığı yerleri incelemelerini sağlama, sanal gerçeklik ortamında çeşitli obje ve ortamlarla etkileşim içinde olarak, özelliklerini değiştirerek onları çeşitli açılardan ve konulardan inceleme, açıklama ve yorumlama imkanı bulmaları amaçlanmıstır.

Etkinlik Lideri
Sema AKTAŞ
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE - ÜNIVERSITE

SPORTİF FİZİK ATÖLYESI I: SPOR FİZİĞİ
Etkinlik Açıklaması

Katılımcıların fiziği ve sporu sosyo-bilimsel temelde disiplinlerarası bakış açısıyla ilişkilendirmeleri, bunu yaparken spor aktivitelerinde fiziği yaşam temelli etkinliklerle anlamlandırmaları hedeflenmektedir. Bu etkinlik kapsamında fizik konu alanları ile atletizm sporunun ilişkilendirilmesini konu edilmektedir. Temel mekanik prensipleri ile temel spor dallarında yer alan kavramların ilişkilendirilerek katılımcılara etkileşimli bilim iletişim yöntemleriyle öğretilmesi planlanmaktadır.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. İbrahim VAROL
ATÖLYE

LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

SPORTIF FIZIK ATÖLYESI II: SPORTIF FIZIGE YÖNELIK BIYOMEKANIK MODELLEME VE YARATICI STEM
Etkinlik Açıklaması

Katılımcıların laboratuvar ortamında spor eylemlerinde uygulanan biyomekanik olguları bilimsel deneyler ve STEM tabanlı biyomekanik modellerle açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır. Katılımcıların spor etkinlikleri esnasında insan vücudunda ve spor araçlarında meydana gelen fizik alanındaki değişimleri, değişkenleri, kavram ve prensipleri laboratuvar ortamında tasarladıkları minyatür biyomekanik modeller ve tasarımları ile deneyimleme ve test etme fırsatlarını keşfetmeleri beklenmektedir.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. İbrahim VAROL
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - LISE - ÖĞRETMEN

SPORTİF FİZİK ATÖLYESİ III: BİLİM ANTRENÖRLÜĞÜ
Etkinlik Açıklaması

Katılımcıların spor sahasında bilimi ile sporu disiplinlerarası bir metodoloji ve atölye uygulamaları bağlamında bütünleştirerek spor aktivitelerine yönelik fizik temelli bir bilim antrenörlüğünü deneyimlemesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar etkinlik bünyesinde spor antrenörlüğünün yanı sıra bilim antrenörlüğü desteği ile bilimi ve fiziği spora nasıl uyarlayabileceğine dair kazanımlara erişebilecektir.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. İbrahim VAROL
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

STEAM YOLCULUĞU
Etkinlik Açıklaması

Etkinliğin amacı katılımcıların Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat disiplinlerini bütünleştirerek sorunlara çözüm bulmak için yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik etmektir. Ayrıca; bilim, sanat, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgi ve merak uyandırma, problem çözümünde bilimsel yöntem ve basamakları kullanabilme ve üst düzey düşünme becerileri ile mühendislik süreçlerinde tasarım ve sanatsal-yaratıcı perspektiflerinin gelişmesine katkı sunulması hedeflenmiştir.

Etkinlik Lideri
Sema AKTAŞ (Öğretmen)
ATÖLYE

İLKOKUL - ORTAOKUL - LISE

SU AYAK İZİMİZİ KÜÇÜLTELİM
Etkinlik Açıklaması

Bu atölye ile İngilizce bir oyun eşliğinde katılımcıların su ayak izi konusundaki farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar rutin etkinliklerinin betimlendiği görseller arasından seçim yapacak ve su ayak izlerini hesaplayacaktır. Bu oyun aracılığıyla katılımcıların günlük yaşam rutinlerini Ingilizce geniş zaman, su ayak izlerini küçültmek için kendilerine vermeleri gereken sözleri ise Ingilizce gelecek zaman ile ifade etme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Betül ALTAY
ATÖLYE

ÖĞRETMEN - GENEL

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM İÇİN BİLİNÇLİ EBEVEYN OLMAK
Etkinlik Açıklaması

Etkinlik ile okul öncesi ve ilkögretim çağında çocukları bulunan anne/babaların sağlıklı gıda tüketimi hakkında farkındalıklarını arttıracak bir içerik ile aydınlatılmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bir araya gelecek gruplara; sürdürülebilir tüketim, sağlıklı gıda, sağlıklı gıda tüketimi, etiket okuryazarlığı hakkında bilgi verilecek, tüketicilerin pazardaki talebi yaratan taraf olarak, işletmeler üzerinde yaratabilecekleri etkiye dair farkındalık kazandırılacaktır.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayben ÇELİK
ATÖLYE

LISE - ÖĞRETMEN - ÜNIVERSITE - GENEL

TEMEL YAŞAM DESTEĞİNİ ÖGRENELİM
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı, kalbi ve solunumu durmuş bireylerde temel yaşam desteği basamaklarını uygulamalı bir şekilde öğretmektir. Acil durumlarda 112 gelinceye kadar beyin ve diğer organlar oksijensiz kalmasın diye yapılacak çok değerli islemler vardır. Tüm Dünyada farklı gruplara bu eğitimler verilmekte ve önemli farkındalıklar sağlanmaktadır. Bu kapsamda gönüllü tüm katılımcılara bu konuda teorik-pratik eğitimler verilerek kalbi yeniden canlandırma bilinci ve farkındalığı yaratmak hedeflenmistir.

Etkinlik Lideri
Prof. Dr. Gönül TEZCAN KELEŞ
ATÖLYE

GENEL

TÜMDENGELİM YOLUYLA AKIL YÜRÜTME DÖNGÜSÜNÜ DENEYİMLEYELİM
Etkinlik Açıklaması

Bu atölyede, bilimsel düşüncenin ayırt edici özelliklerinden hipotetik bilgilerden tümdengelim yoluyla akıl yürütmenin, pek çok bilim alanındaki kullanımına ilişkin örnekler sunulması, ele alınan problem durumuna ilişkin değişkenlerin tanımlanması, uygun hipotezlerin oluşturulması ve hipotezlere uygun deney tasarlanması vasıtasıyla 21. yüzyılın önemli becerilerinden bilimsel muhakeme becerilerinin geliştirilmesine yönelik katılımcılar için örnek bir uygulamanın gerçekleştirilmesi amaçlanmıstır.

Etkinlik Lideri
Ar Gör. Dr. Feride ÇELİK
ATÖLYE

ORTAOKUL - LISE

YALNIZ DEĞİLİZ: YARATICI DRAMA ATÖLYESI
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlikte, katılımcıların doğaçlama tekniği başta olmak üzere çeşitli drama tekniklerinden yararlanılarak afet ve salgın anlarında yaşananlar hakkında düşüncelerini ifade etmeleri ve afet ve salgın anlarında doğru tavrı sergileyebilmek üzerine bir poster oluşturmaları amaçlanmıstır.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. Esin AÇIL
ATÖLYE

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

YASAM BOYU ÖGRENENLERDEN MISINIZ?
Etkinlik Açıklaması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sanal Kampüsü MetaCBU kapsamında bilgiler vermek ve katılımcılara VR deneyimi sunmaktır. Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde ele alınan, üniversitemiz uzaktan öğrenme süreçlerinde kullanılabilecek ve farklı yaş grupları ile farklı etkinliklere uygun olarak geliştirilen MetaCBU projesi katılımcılara VR gözlükler ile deneyimletilecektir.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. Ali GERİŞ
SÖYLEŞI

ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

AFETLER VE TRAVMA: PSİKOLOJİK İLK YARDIMIN ÖNEMİ
Etkinlik Açıklaması

Etkinliğin amacı, katılımcıların afet sonrası psikolojik ilk yardıma ilişkin temel bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını arttırmaktır ve psikolojik ilk yardımın amaçları,uygulanışı, hassas gruplar ve gözetilmesi gereken etik kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. Sırasıyla afet sonrası yaygın travmatik tepkiler, yas tepkileri, afetzedelerin temel psikolojik ihtiyaçları, psikolojik ilk yardımın içeriği ve çocuklara yönelik psikolojik destek temalarının ele alınması planlanmaktadır.

Etkinlik Lideri
Ar. Gör. Dr. Sema Civan Gökkaya
SÖYLEŞI

LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

BİLİMDE GÜNCEL GELİŞMELER SÖYLEŞİSİ
Etkinlik Açıklaması

Bu söyleşinin amacı; bilimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin sağlık, uzay bilimleri, mühendislik, teknoloji, bilişim, biyoteknoloji, enerji, güvenlik vb. alanlara yansımaları üzerine katılımcılarla fikir alışverişinde bulunmaktır. Söyleşide bilimsel gelişmelerin yanı sıra bu gelişmelerde disiplinlerarası çalışmaların ve disiplinlerarası iş birliklerinin önemi, özellikle son dönemde yaşanan afet ve salgınlarla mücadele özelindeki örneklerle vurgulanacaktır.

Etkinlik Lideri
Prof. Dr. Ahmet ÇETİN - Prof. Dr. Yüksel ABALI
SÖYLEŞI

LISE - ÜNIVERSITE

BILIMDE TARIHSEL BIR YOLCULUK
Etkinlik Açıklaması

Bu söyleside Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında bulus yapan bazı bilim insanları hakkında farklı yas ve egitim gruplarının bilgilendirilmesi, bilginin hangi asamalardan geçerek bilgi türünü olusturdugunun ve bilim insanlarının bu süreçlerde nasıl ugras verdiklerinin kanıksanması ve bu süreçlerin insanlıga ne gibi katkılar sagladıgı ya da ne gibi degisikliklere sebep oldugu hususlarında farkındalıgın arttırılarak bu konulara yönelik toplumda merak uyandırılması amaçlanmaktadır.

Etkinlik Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Merve POLAT
SÖYLEŞI

LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

COĞRAFYADAN VATANA: TARIHSEL VE KÜLTÜREL MIRASIMIZA ZIYARET
Etkinlik Açıklaması

Demirci'de eğitim gören genç nesillere yaşadıkları coğrafyanın önemi ile birlikte, değerinin de farkındalığını oluşturmak, göstermek, belirtmek ve bölgede cumhuriyetimize kadarki tarihi dönem yanında, cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçteki milli mücadele kahramanlarının, faaliyetlerinin ve faaliyet alanlarının, düzenlenecek bir geziyle yerinde öğrencilere sunulması hedeflenmektedir.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Kadir ADAMAZ
SÖYLEŞI

ÜNIVERSITE

DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı, doğal afetler hakkında farklı yaş ve eğitim gruplarını bilgilendirmek ve sonrasında da AFAD Deprem Simülasyon Tırı aracılığıyla olası depremlere karşı nasıl hazırlıklı olunacağı, depremlerle ilgili doğru bilinen yanlışların neler olduğu, deprem öncesinde süresince ve sonrasında nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiği vb. konularda katılımcılara temel afet bilinci eğitimi verilerek bu konudaki farkındalık ve bilinç düzeylerinin arttırılması hedeflenmistir.

Etkinlik Lideri
Prof. Dr. Orhan Dede POLAT
SÖYLEŞI

LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN AFET YÖNETİMİ SÜRECİNE KATKILARI
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlikte bilim ve teknolojideki gelişmelerin afet öncesi riskleri tespit etmede ve afetlerden sonra oluşan tahribatı incelemedeki rollerine değinilecektir. Dünyada ve ülkemizde Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojilerinin sunmuş olduğu acil çağrı, afet yönetim sistemleri ve analizleri, afet sonrası görüntü degişim analizleri ile durum tespit ve kaynak tahsisine yönelik çözümler sunulacaktır.

Etkinlik Lideri
Öğr. Gör. Dr. Osman Salih YILMAZ
SÖYLEŞI

OKUL ÖNCESI - İLKOKUL - LISE - ÜNIVERSITE - ORTAOKUL - ÖĞRETMEN - GENEL

İTFAİYE EKİPLERİ GÖZÜNDEN DEPREM
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı beşerî ve doğal afetlerden kaynaklı oluşabilecek istenmeyen durumlar konusunda halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluyla oluşabilecek zararları en aza indirmektir. Etkinlik boyunca, oluşabilecek istenmeyen durumlarda yapılabilecek doğru uygulamalar hakkında katılımcıların doğru bilgi sahibi olunması ve farkındalık düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Etkinlik Lideri
Gürhan İNAL (Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı )
SÖYLEŞI

LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN

MATEMATİĞİN KISA TARİHİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinlikle, Matematik tarihi ile ilgili farkındalık artırmaya yönelik paylaşımlarda bulunulması, ünlü Matematikçilerin günümüzde bile şaşkınlık uyandıran icatlarına değinilmesi ve matematigğ, bilim tarihine ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Ümit Ziya SAVCI
SÖYLEŞI

İLKOKUL - ORTAOKUL - LISE - ÜNIVERSITE - ÖĞRETMEN - GENEL

SALGIN HASTALIKLAR VE KORUNMA
Etkinlik Açıklaması

Bu etkinliğin amacı, dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan ve toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak halkı (çocuklar, anne babalar, ögretmenler ve yaslılar) bilinçlendirmek, bu konudaki farkındalık düzeylerini arttırmak ve bu hastalıklardan nasıl korunacakları ile ilgili kendilerine bilgi vermektir.

Etkinlik Lideri
Doç. Dr. Süha Kenan ARSERİM
YARIŞMA

İLKOKUL - ORTAOKUL

GÜVENLİ YERİ BUL VE ÖDÜLÜ KAZAN
Etkinlik Açıklaması

Öğrencilere öncelikle mekan algılama becerisi kazandırılması ve daha sonra bulundukları ortamı tanıyarak ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hususlarında farkındalık düzeylerini arttırmaktır. Öğrencilerin kendilerine verilen harita ile ödülü bulmaya çalışmaları beklenmektedir.

Etkinlik Lideri
Hatice Adıbelli (Antrenör)